PAMAG sp. z o.o. realizuje projekt  Implementacja zintegrowanego systemu TIK wykorzystującego technologię RFID usprawniającego procesy biznesowe B2B w przedsiębiorstwie sektora MŚP dofinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

Celem projektu jest usprawnienie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie PAMAG sp. z o.o. należącym do sektora MŚP, prowadzącym działalność w branży usługowej poprzez zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu TIK wykorzystującego technologię RFID wraz z infrastrukturą RFID oraz sprzętem informatycznym w okresie od 01.08.2017 r do 31.05.2018 r.

Efekt realizacji projektu: wprowadzenie ulepszonej usługi prania w ramach modelu B2B oraz wzrost zatrudnienia w ramach przedsiębiorstwa. Dodatkowo wprowadzone zostaną procesy pomocnicze zwiększające efektywność prowadzonej działalności.

Wartość projektu: 543 808,81 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:  193 554,44 PLN